top of page

Oppdatering

*29.07.2022: Skipsliste og selskapets 

                     historie lagt ut

*24.08.2022: Skipsliste/ jernbaneseksjon

                     oppdatert

*24.08.2022: Oversikt over godsvogner/ 

                     passasjervogner oppdatert

*25.08.2022: 1,5millioner godsvogner

20220720_121646.jpg

«Primærvirksomheten opphørte 01.07.1991 på grunn av nedleggelse av ammoniumnitratproduksjonen ved Hydro Rjukan.

Forhandlinger om overdragelse av deler av Rjukanbanen, fergene, bygninger m.m. til en stiftelse ble sluttført 07.02.1997. Styret i stiftelsen består av representanter fra Telemark fylkeskommune, Notodden kommune og Tinn kommune. Stiftelsen har som formål å bevare Rjukanbanen, fergene, m.m.

Fergene og jernbanemateriell ble overdratt i løpet av 1997/1999.

Fast eiendom og grunnarealer ble skjøtet over til stiftelsen 08.08.2001.»

  • Facebook
bottom of page