https://rjukanbanen1.wixsite.com/rjukanbanen er endel av www.norskeskip.com.

Ettersom Norsk Transport A/S - Rjukanbanen besto av både fergedrift og jernbane vil

begge deler bli omtalt på denne siden

WWW.NORSKESKIP.COM tar for seg både små og store rederier fra ca 1850 og frem til idag 2022.