top of page

Oppdatering

*24.08.2022: Skipsliste/ jernbaneseksjon

                     oppdatert

*24.08.2022: Oversikt over godsvogner/ 

                      passasjervogner oppdatert

*25.08.2022: 1,5millioner godsvogner

*08.08.2023: Lagt inn seksjon om banens

                     stasjoner/ holdeplasser

*19.11.2023: Oppdatert opplysninger om

                      RjB's el-lokomotiver

MælStasjon.jpg

Primærvirksomheten opphørte 01.07.1991 på grunn av nedleggelse av ammoniumnitratproduksjonen ved Hydro Rjukan.

Forhandlinger om overdragelse av deler av Rjukanbanen, fergene, bygninger m.m. til en stiftelse ble sluttført 07.02.1997. Styret i stiftelsen består av representanter fra Telemark fylkeskommune, Notodden kommune og Tinn kommune. Stiftelsen har som formål å bevare Rjukanbanen, fergene, m.m.

Fergene og jernbanemateriell ble overdratt i løpet av 1997/1999.

Fast eiendom og grunnarealer ble skjøtet over til stiftelsen 08.08.2001.

20230701_114118.jpg
  • Facebook
bottom of page